WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

50% bệnh nhân suy tim tử vong sau 5 năm

50% bệnh nhân suy tim tử vong sau 5 năm
- 50% bệnh nhân suy tim tử vong sau 5 năm, gần 30% bệnh nhân tử vong chỉ sau 1 năm được chẩn đoán bị suy tim. Thông tin trên được TS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP.HCM) đưa ra tại hội nghị khoa học với chủ đề "Xu hướng mới trong điều ...