WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

May mắn khó tin của người đàn ông nhiễm HIV

May mắn khó tin của người đàn ông nhiễm HIV
- Lần này, anh quyết định đến Trung tâm Phòng, chống HIV/ AIDS tỉnh Hải Dương để khám và bàng hoàng khi các bác sĩ ở đây thông báo anh bị ...