WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Làm gì ở tuổi 20 để mạnh khỏe lúc về già?

Làm gì ở tuổi 20 để mạnh khỏe lúc về già?
- Lối sống và hoạt động khi ta 20 tuổi có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe khi về già. Theo New York Times, những người trẻ tuổi thường không lo lắng ...