WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Kháng kháng sinh: Chuyên gia truyền nhiễm lo ngại bệnh thông thường cũng khó chữa khỏi

Kháng kháng sinh: Chuyên gia truyền nhiễm lo ngại bệnh thông thường cũng khó chữa khỏi
- Nếu như không kiểm soát được tình trạng kháng kháng sinh ước tính khoảng 700 nghìn người tử vong hàng năm và, đến 2050 có 10 triệu người chết do kháng kháng sinh. Lúc đó, bệnh thông thường nhất cũng khó mà chữa khỏi. Thông tin trên được ...