WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Dù được trao thưởng tới 65 triệu USD, vẫn không có người đàn ông nào “dám” kết hôn với nữ ...

Dù được trao thưởng tới 65 triệu USD, vẫn không có người đàn ông nào “dám” kết hôn với nữ ...
- Chao đã công khai tiết lộ danh tính của mình trong khi nhiều quốc gia châu Á vẫn chưa công nhận các quyền của người LGBT. Ngay trong năm nay, ...