Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月10日星期四

Xôn xao thông tin cặp MC đình đám làng LGBT Thùy Dung - Quỳnh Chi chia tay sau 5 năm gắn bó

Xôn xao thông tin cặp MC đình đám làng LGBT Thùy Dung - Quỳnh Chi chia tay sau 5 năm gắn bó
Hơn 3 năm gắn bó với mái nhà VTV trong vai trò BTV thể thao, BTV Quỳnh Chi (tên thật Đặng Quỳnh Chi, SN 1986) được khán giả yêu mến nhờ lối ...