2019年8月21日星期三

Thị trưởng thủ đô Canada công khai đồng tính ở tuổi 58

Thị trưởng thủ đô Canada công khai đồng tính ở tuổi 58
Jim Watson khẳng định không hề hối hận hay cảm thấy xấu hổ về mối liên hệ giữa ông và phong trào LGBT tại Canada. Ông đã bỏ phiếu ủng hộ hôn ...