Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Muốn biết Thái Lan có phải là thiên đường của LGBT không thì xem bốn bộ phim này sẽ rõ

Muốn biết Thái Lan có phải là thiên đường của LGBT không thì xem bốn bộ phim này sẽ rõ
Những tour "du lịch đồng tính", những cuộc thi sắc đẹp chuyển giới, những bộ phim về LGBT tràn lan trên sóng truyền hình,... tất cả đã khiến Thái Lan ...

Follow by Email