2019年8月21日星期三

Môi trường khởi nghiệp thân thiện với... LGBT

Môi trường khởi nghiệp thân thiện với... LGBT
Hiện nay, cụm từ LGBT (là tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái ...