Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Chuyên trang nổi tiếng Missosology gửi lời xin lỗi chính thức tới Hương Giang idol sau khi có hành ...

Chuyên trang nổi tiếng Missosology gửi lời xin lỗi chính thức tới Hương Giang idol sau khi có hành ...
Cùng với đó là lời xin lỗi chân thành cũng như khẳng định không có ý kì thị Hương Giang cũng như cộng đồng LGBT. Theo cập nhật mới nhất trên ...

Follow by Email