Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Đạo diễn phim "đam mỹ" Thưa Mẹ Con Đi "bóng gió" phim ra rạp bị ép suất chiếu?

Đạo diễn phim "đam mỹ" Thưa Mẹ Con Đi "bóng gió" phim ra rạp bị ép suất chiếu?
Câu chuyện tình yêu trắc trở giữa hai chàng trai trẻ, đối mặt với định kiến của xã hội về cộng đồng LGBT đã giúp Thưa Mẹ Con Đi trở thành một trong ...

Follow by Email