Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Dàn 'soái ca cực phẩm' của cuộc thi Nam vương Thái Lan bất ngờ 'bung lụa' khiến hội chị em tan ...

Dàn 'soái ca cực phẩm' của cuộc thi Nam vương Thái Lan bất ngờ 'bung lụa' khiến hội chị em tan ...
Chưa kể dàn thí sinh tham gia cũng toàn thuộc hàng 'cực phẩm', nữ thì đẹp sang chảnh, nam thì chuẩn men điển trai và LGBT cũng không kém phần ...

Follow by Email