Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年6月18日星期二

Quá đẹp trai, 'mỹ nam' này đang khiến dân mạng 'truy lùng' để tìm thông tin

Quá đẹp trai, 'mỹ nam' này đang khiến dân mạng 'truy lùng' để tìm thông tin
Theo đó, Kiều Khiết Đam và Trương Ân Hạo từng là cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng LGBT tại Trung Quốc. Những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi ...