Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Ngắm nhìn những bức ảnh đẹp của cặp đôi LGBT Sơn Tùng và Đức Hiền của 'Người ấy là ai' tập 8

Ngắm nhìn những bức ảnh đẹp của cặp đôi LGBT Sơn Tùng và Đức Hiền của 'Người ấy là ai' tập 8
Sau khi cùng nhau xuất hiện trong "Người ấy là ai" tập 8, cặp đôi đồng tính nam Đỗ Sơn Tùng và Lưu Đức Hiền đều nhận được sự quan tâm đặc biệt ...

Follow by Email