Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Khoảnh khắc thế kỷ: Katy Perry ôm chặt Taylor Swift trong MV "You Need To Calm Down"!

Khoảnh khắc thế kỷ: Katy Perry ôm chặt Taylor Swift trong MV "You Need To Calm Down"!
MV được đầu tư hoành tráng với những khung hình cực kì sặc sỡ, như là món quà lớn nhất mà Taylor Swift gửi đến cho cộng đồng LGBT nhân Tháng ...

Follow by Email