Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Call Me By Your Name bất ngờ lọt "tâm bão" tranh cãi: Là chuyện tình đồng tính hay dị tính "núp ...

Call Me By Your Name bất ngờ lọt "tâm bão" tranh cãi: Là chuyện tình đồng tính hay dị tính "núp ...
Mới đây nhất, một bài viết tổng hợp những bộ phim LGBT đáng xem nhất vừa được đăng tải, nổi bật trong đó là bộ phim đầy chất thơ Call Me By Your ...

Follow by Email