Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Đám cưới của cặp LGBT điển trai khiến cư dân mạng xôn xao: 'Hạnh phúc luôn là sự chân thành ...

Đám cưới của cặp LGBT điển trai khiến cư dân mạng xôn xao: 'Hạnh phúc luôn là sự chân thành ...
"Rào cản địa lí khi cả hai yêu xa, khó khăn về tài chính, gia đình, những mâu thuẫn tình cảm... thế nhưng, chuang mình đã vượt qua tất cả để có đám ...

Follow by Email