Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Tỷ lệ các đôi đồng tính bị từ chối thế chấp nhà cao hơn những đôi dị tính

Tỷ lệ các đôi đồng tính bị từ chối thế chấp nhà cao hơn những đôi dị tính
Đáng tiếc, luật không bao gồm xu hướng tính dục và bản dạng giới đồng nghĩa với việc loại trừ người LGBT. Cách đây không lâu, một cuộc khảo sát ...

Follow by Email