Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thanh Tùng: 'Trước khi come out, mình đã có quãng thời gian sống khép kín'

Thanh Tùng: 'Trước khi come out, mình đã có quãng thời gian sống khép kín'
Vũ Thanh Tùng (Tùng Kull) - một mĩ nam của cộng đồng LGBT, đến từ Sơn La, hiện đang là nhân viên kinh doanh tại Hà Nội. Với ngoại hình điển trai, ...

Follow by Email