Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Phim Ước hẹn mùa thu: 'Bức tranh đẹp' của cộng đồng LGBT

Phim Ước hẹn mùa thu: 'Bức tranh đẹp' của cộng đồng LGBT
Trước đây, không ít phim Việt từng khai thác quá đà, cùng những tình tiết kệch cỡm, quá lố, làm "méo mó" hình ảnh của cộng đồng LGBT và phải ...

Follow by Email