Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Phim Song Lang tiếp tục được vinh danh tại Úc

Phim Song Lang tiếp tục được vinh danh tại Úc
Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 7, phim sẽ còn tham gia nhiều giải thưởng quốc tế như: LHP quốc tế LGBT Tel Aviv, LHP LGBT Barcelona FIRE!, ...

Follow by Email