Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Endgame" chính là phần phim đầu tiên ra mắt nhân vật đồng tính sau 11 năm MCU

Endgame" chính là phần phim đầu tiên ra mắt nhân vật đồng tính sau 11 năm MCU
- Anh em nhà Russo luôn mong muốn đưa nhân vật LGBT lên màn ảnh. ... Bộ phim riêng về nhóm Eternals được cho là sẽ có siêu anh hùng LGBT đầu ...

Follow by Email