Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (21/5): Cặp đôi của 'HIStory 3' tình tứ bên nhau nhân ngày 'lễ ...

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (21/5): Cặp đôi của 'HIStory 3' tình tứ bên nhau nhân ngày 'lễ ...
Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (21/5): Cặp đôi của phim đam mỹ "HIStory 3" đăng ảnh tình cảm nhân ngày "lễ tình yêu 520" của cư dân mạng ...

Follow by Email