Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月15日星期三

Chuyện tình cặp đồng tính nữ xinh đẹp: 'Gặp gỡ là cái duyên và yêu nhau đó là định mệnh'

Chuyện tình cặp đồng tính nữ xinh đẹp: 'Gặp gỡ là cái duyên và yêu nhau đó là định mệnh'
Xinh đẹp, dễ thương, dám sống thật là chính mình và tình yêu, cặp đôi đồng tính nữ Khả Di - Huỳnh Như hiện đang được cộng đồng LGBT Việt quan ...