Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Các nam sinh tung tăng mặc váy trong ngày hội tuyên truyền ủng hộ LGBT

Các nam sinh tung tăng mặc váy trong ngày hội tuyên truyền ủng hộ LGBT
Đại diện nhà trường cho biết mục đích của ngày hội "nam sinh mặc váy" là để nâng cao nhận thức của mọi người về LGBT, kêu gọi sự tôn trọng và ...

Follow by Email