Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Tin được không: Sau lùm xùm ẩu đả với bạn gái, 'hot girl phố đi bộ' bất ngờ lấy chồng

Tin được không: Sau lùm xùm ẩu đả với bạn gái, 'hot girl phố đi bộ' bất ngờ lấy chồng
- Việc công khai giới tính cũng đã mang về cho 'hotgirl phố đi bộ' nhiều fan trong cộng đồng LGBT, giúp cô không nhỏ trong việc kinh doanh online.

Follow by Email