WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

Thế giới lên án luật ném đá đến chết người ngoại tình, tình dục đồng giới ở Brunei

Thế giới lên án luật ném đá đến chết người ngoại tình, tình dục đồng giới ở Brunei
- Trong đó có những người thuộc nhóm LGBT đều được hưởng các quyền con người và quyền tự do cơ bản mà họ được mặc nhiên thừa nhận. Chúng ...

Follow by Email