Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thật như đùa: Thí sinh hoa hậu Philippines xoạc, lăn lộn trên sân khấu

Thật như đùa: Thí sinh hoa hậu Philippines xoạc, lăn lộn trên sân khấu
- Cuộc thi Ms Gay Universe Philippines được coi là một phần văn hóa đặc sắc của cộng đồng LGBT Philippines. Danh hiệu này cũng có thể được chọn ...

Follow by Email