Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
- Chuyển gửi phụ nữ đang mang thai có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tới cơ sở chăm sóc và điều trị HIV/AIDS để đăng ký theo dõi, ...

Follow by Email