Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Người ấy là ai tập 2: Nữ MC chọn anh chàng độc thân kém tuổi

Người ấy là ai tập 2: Nữ MC chọn anh chàng độc thân kém tuổi
- Ngọc Anh cũng nghĩ Lê Hiền thuộc nhóm LGBT, giống chồng cũ của cô cả về ngoại hình và sở thích uống trà đạo nên đã loại anh ngay sau vòng đầu ...

Follow by Email