Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Lần đầu tiên trên thế giới ghép thận từ người hiến sống nhiễm HIV

Lần đầu tiên trên thế giới ghép thận từ người hiến sống nhiễm HIV
- Đây là ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến sống nhiễm HIV, một bước ngoặt cho các bệnh nhân AIDS cần một cơ quan mới trong cơ thể.

Follow by Email