Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Cộng đồng LGBT đã đối phó với sự kỳ thị, phân biệt đối xử như thế nào?

Cộng đồng LGBT đã đối phó với sự kỳ thị, phân biệt đối xử như thế nào?
- Có thể những cách ứng xử này của nhiều người trong cộng đồng LGBT sẽ bị đánh giá là tiêu cực hoặc được đánh giá là tích cực. Tuy vậy khi chúng ...

Follow by Email