Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Con trai đồng tính tự tử vì bị kì thị và đây là hành động bất ngờ của người mẹ

Con trai đồng tính tự tử vì bị kì thị và đây là hành động bất ngờ của người mẹ
- Sowa, người trước tháng 10 năm 2017, là hiệu trưởng tại một trường tiểu học ở Yorkshire, đã lập luận: "Trẻ em nên được dạy về LGBT ở các trường ...

Follow by Email