Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chào anh Huỳnh Minh Thảo! Anh đã có những thông tin gì mới về việc thông qua luật chuyển đổi ...

Chào anh Huỳnh Minh Thảo! Anh đã có những thông tin gì mới về việc thông qua luật chuyển đổi ...
- Ngoài ra, cá nhân tôi nhận thấy từ phía cộng đồng LGBT nói chung cũng có sự thờ ơ với sự thúc đẩy cho luật này, họ vẫn còn xem đây chỉ là việc của ...

Follow by Email