2019年4月16日星期二

Chàng trai Việt xuất hiện trong game show giả gái đình đám ở Mỹ là ai?

Chàng trai Việt xuất hiện trong game show giả gái đình đám ở Mỹ là ai?
- Tại Việt Nam, loại hình nghệ thuật này dường như còn khá xa lạ nhưng trên thế giới và đặc biệt tại Mỹ, nơi phong trào LGBT được hưởng ứng mạnh ...