2019年4月19日星期五

Ca sĩ chuyển giới Kiều Trinh: 'Bố nhũn người, thả cây roi xuống rồi quay mặt đi và khóc khi nghe ...

Ca sĩ chuyển giới Kiều Trinh: 'Bố nhũn người, thả cây roi xuống rồi quay mặt đi và khóc khi nghe ...
- Nếu người LGBT công khai với gia đình thì không có cha mẹ nào bắt con phải ép kết hôn với người không có cảm xúc bởi hôn nhân ấy sẽ làm tổn ...