WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

Đã bao nhiêu lần âm nhạc của Taylor Swift cất cao vì tiếng nói cho cộng đồng LGBTQ?

Đã bao nhiêu lần âm nhạc của Taylor Swift cất cao vì tiếng nói cho cộng đồng LGBTQ?
- Ariana Grande, Demi Lovato… những nhân vật được mệnh danh là tượng đài của LGBT. Và nay, danh sách đó đã có thêm một cái tên khá đặc biệt, ...

Follow by Email