Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Đã bao nhiêu lần âm nhạc của Taylor Swift cất cao vì tiếng nói cho cộng đồng LGBTQ?

Đã bao nhiêu lần âm nhạc của Taylor Swift cất cao vì tiếng nói cho cộng đồng LGBTQ?
- Ariana Grande, Demi Lovato… những nhân vật được mệnh danh là tượng đài của LGBT. Và nay, danh sách đó đã có thêm một cái tên khá đặc biệt, ...

Follow by Email