Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Tôi muốn giơ tay ra với người nhiễm HIV/AIDS

Tôi muốn giơ tay ra với người nhiễm HIV/AIDS
- HCM) là người hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. Anh từng đoạt giải thưởng "Hero" trong phòng chống HIV/AIDS năm 2018 ...

Follow by Email