Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Phim 'Bohemien Rhapsody' được ra rạp tại Trung Quốc nhưng phải cắt cảnh đồng tính

Phim 'Bohemien Rhapsody' được ra rạp tại Trung Quốc nhưng phải cắt cảnh đồng tính
- Và tất nhiên, là có điều kiện kèm theo vì Bohemian Rhapsody thuộc dòng phim LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) vốn bị kiểm duyệt khá gắt ...

Follow by Email