WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

Phim 'Bohemien Rhapsody' được ra rạp tại Trung Quốc nhưng phải cắt cảnh đồng tính

Phim 'Bohemien Rhapsody' được ra rạp tại Trung Quốc nhưng phải cắt cảnh đồng tính
- Và tất nhiên, là có điều kiện kèm theo vì Bohemian Rhapsody thuộc dòng phim LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) vốn bị kiểm duyệt khá gắt ...

Follow by Email