WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

Đỗ Nhật Hà trượt top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019

Đỗ Nhật Hà trượt top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019
- Cô tự tin trả lời: "Tôi tự hào đại diện cho cộng đồng LGBT và đất nước Việt Nam. Tham gia cuộc thi, tôi muốn lan toả nguồn cảm hứng tích cực đến ...

Follow by Email