Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Đọ nhan sắc quyến rũ của các Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế trong 16 năm qua

Đọ nhan sắc quyến rũ của các Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế trong 16 năm qua
- Cách đây 1 năm, Hương Giang idol khiến cộng động LGBT cũng như người hâm mộ tự hào khi lần đầu tiên là đại diện Việt Nam đăng quang tại Hoa ...

Follow by Email