Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Nhật Bản cần xóa bỏ yêu cầu giải phẫu để thay đổi giới tính trong hồ sơ công dân

Nhật Bản cần xóa bỏ yêu cầu giải phẫu để thay đổi giới tính trong hồ sơ công dân
- Áp lực phải hòa hợp buộc cộng đồng LGBT phải giấu đi giới tính thật ngay cả đối với gia đình họ, và người chuyển giới thường gặp trở ngai cao trong ...

Follow by Email