Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月14日星期四

Lặng lẽ về nước giữa khuya, "hậu duệ" Hương Giang vẫn được các fan ra chào đón

Lặng lẽ về nước giữa khuya, "hậu duệ" Hương Giang vẫn được các fan ra chào đón
- ... cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019, Đỗ Nhật Hà đã khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi tự hào về cộng đồng LGBT trên toàn thế giới ...