WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

Là một người LGBT tôi hiểu những gì cha mẹ mình phải đối mặt

Là một người LGBT tôi hiểu những gì cha mẹ mình phải đối mặt
- Trước khi công khai là LGBT, tôi đã thấy cha mẹ mình lo lắng rất nhiều. Đó là những ngày mà họ phải nghĩ ngợi về tính cách và ăn mặc của tôi – một ...

Follow by Email