Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Là một người LGBT tôi hiểu những gì cha mẹ mình phải đối mặt

Là một người LGBT tôi hiểu những gì cha mẹ mình phải đối mặt
- Trước khi công khai là LGBT, tôi đã thấy cha mẹ mình lo lắng rất nhiều. Đó là những ngày mà họ phải nghĩ ngợi về tính cách và ăn mặc của tôi – một ...

Follow by Email