Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Khi biết mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã từng kì thị chính bản thân

Khi biết mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã từng kì thị chính bản thân
- Ngày trước, khi kiến thức về LGBT chưa được lan tỏa, xã hội có cái nhìn rất khác về cộng đồng. Bởi vậy, khi tôi nhận ra mình là ai cũng là khi tôi kì thị ...

Follow by Email