WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2019

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2019
- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. - Đối với lực lượng quân nhân, công an nhân dân thì độ tuổi nghỉ hưu được giảm xuống so ...

Follow by Email