WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

Hương Giang vừa trao vương miện cho Hoa hậu chuyển giới Mỹ

Hương Giang vừa trao vương miện cho Hoa hậu chuyển giới Mỹ
- Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành được một số ghế và đại diện cho cộng đồng LGBT trong nước. Và có lẽ lần tới, ngay cả một người chuyển giới ...

Follow by Email