WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam mặc trang phục cảm hứng từ gánh lô tô

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam mặc trang phục cảm hứng từ gánh lô tô
- Nét sinh hoạt quen thuộc này chứa nhiều điều thú vị, một phần nào đó thể hiện phong cách sống, lao động của những người thuộc giới LGBT. Vì thế ...

Follow by Email