Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Đẹp tựa nữ thần, hoa hậu Hương Giang vẫn thú nhận: 'May quá, tôi không thi MIQ năm nay'?

Đẹp tựa nữ thần, hoa hậu Hương Giang vẫn thú nhận: 'May quá, tôi không thi MIQ năm nay'?
- giới Quốc tế, Hương Giang chia sẻ cô có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có sự ảnh hưởng và đóng góp tích cực đến cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

Follow by Email