Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chàng trai chuyển giới khiếm thính vừa được chọn làm siêu anh hùng của DC

Chàng trai chuyển giới khiếm thính vừa được chọn làm siêu anh hùng của DC
- Chella Man đại diện cho 4 nhóm người thiểu số trong xã hội Mỹ hiện nay: Do Thái, da màu, khiếm thính và chuyển giới nam. Sinh năm 1999, Chella ...

Follow by Email